Gegevens Lid
Familienaam:
*
Voornaam:
*
Adres + nr:
*
Postcode:
*
Gemeente:
*
Geboortedatum:
*
Rijksregisternummer:
E-mail:
*
Tel:
Dansgroep:
*
(Indien de groep volzet is kom je automatisch op de wachtlijst)
 
Opmerkingen:
(medicatie, allergieën, ...)
 
Gegevens Contactpersoon
 
 Zelfde gegevens als voor het lid
 
Familienaam:
*
Voornaam:
*
E-mail:
*
Tel:
*